Als er een afwijking gevonden is

Bezoek aan het Radboud

Tijdens uw bezoek aan het UMC St Radboud herhaalt de behandelend arts het echoscopisch onderzoek dat u bij uw eigen gynaecoloog al heeft gehad. Daarna legt hij uit welke afwijkingen hij gevonden heeft en wat dat voor uw kind betekent. Zonodig roept hij hierbij de hulp in van een kinderspecialist. Bijvoorbeeld een kinderhartspecialist, kinderchirurg, kinderuroloog, kinderneuroloog of neonatoloog. De kinderspecialist vertelt uitgebreid wat uw kind na de geboorte te wachten staat en welke vervolgonderzoeken of -behandelingen na de geboorte nodig zijn.

Het kan zijn dat de arts een erfelijke aandoening of een syndroom vermoedt. U krijgt dan een afspraak met een klinisch geneticus en u zult vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) aangeboden krijgen. Misschien heeft u daarna behoefte aan emotionele begeleiding. Een gesprek met de maatschappelijk werkende is in dat geval mogelijk. Zij werkt nauw samen met de afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie. Daarom is zij vertrouwd met de emoties en vragen van vrouwen, en hun eventuele partners, in deze situatie.

Alle afspraken op één dag

De afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie plant bij voorkeur al uw afspraken op één dag, maar soms is dit niet mogelijk en moet u nog een keer terugkomen voor een vervolgonderzoek of -gesprek.

Het is belangrijk dat uw vragen zoveel mogelijk beantwoord worden tijdens de gesprekken met de artsen of de maatschappelijk werkende. Bedenk daarom, voordat u naar het Radboud komt, welke vragen u wilt stellen en schrijf ze op, zodat u niets vergeet.

De artsen raden u af uw kind(eren) mee te nemen naar het Radboud.

Uw verwijzer

Als uw echo-onderzoek, eventueel vervolgonderzoek en de gesprekken afgerond zijn, wordt uw verwijzend arts zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag. Naderhand gebeurt dat nog eens schriftelijk.

Hoe gaat het verder?

Na uw eerste bezoek(en) aan het Radboud gaan de specialisten die betrokken zijn bij prenatale screening en diagnostiek, in overleg. Samen bepalen ze welke controles u nodig heeft in de rest van uw zwangerschap en na de geboorte van uw kind. Bij dit overleg speelt de kinderarts een belangrijke rol. Meestal is uw eigen gynaecoloog ook aanwezig.

Na dit zogenaamde ‘multidisciplinair overleg’ hoort u van uw gynaecoloog wat eruit naar voren is gekomen. Meestal voeren uw gynaecoloog, of uw verloskundige de benodigde controles uit.    
Soms is het nodig dat u nog een aantal echo-onderzoeken in het UMC St Radboud laat doen. Ook kan het soms nodig zijn dat de verdere zorg en uw bevalling in het Radboud plaatsvinden. Bevallen in het Radboud is bijvoorbeeld nodig als uw kind na de bevalling intensieve zorg nodig heeft. De gynaecoloog van het Radboud neemt in dat geval aan het einde van de zwangerschap de zorg over van uw eigen gynaecoloog en maakt afspraken met u over de bevalling.

 

 

Blijft u onder behandeling bij het UMC St Radboud, dan worden uw gynaecoloog, verloskundige en huisarts zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van alle afspraken en het beleid. Uzelf krijgt in dit geval het verdere behandelplan al direct na het echo-onderzoek te horen, dus niet na het multidisciplinair overleg. Slechts in een enkel geval wacht de arts daarmee tot na het multidisciplinair overleg.

Chromosoomafwijking

Als uit de uitslag van vervolgonderzoek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) blijkt dat uw kind een chromosoomafwijking heeft, krijgt u een afspraak met uw gynaecoloog, een klinisch geneticus of een andere kinderspecialist. U hoort dan wat de aandoening van uw kind inhoudt, wat de gevolgen zijn en wat voor behandeling na de geboorte mogelijk is. Afhankelijk van de aard van de aandoening en van de zwangerschapsduur, informeren we ook of u de zwangerschap wilt uitdragen of beëindigen. Een maatschappelijk werkende kan u begeleiden bij het maken van uw keuze. Zij is er ook voor u tijdens het vervolg van uw zwangerschap. Indien u besluit de zwangerschap te beëindigen vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis. Hierbij worden er vaginaal tabletten ingebracht om de vroegtijdige bevalling op te wekken.     

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen na afloop van alle onderzoeken, controles en behandelingen, of na de bevalling? Bel gerust naar de afdeling Prenatale Diagnostiek en Therapie.

Print   |   Verstuur   |   © 2009-2010 NPDN
Design and CMS by Easy-Changer.Com