Uitgebreide echo

Geavanceerd Ultrageluids Onderzoek (GUO)

Hebt u een verhoogd risico op afwijkingen bij uw kind? Dan doen we tussen uw twaalfde en 22e zwangerschapsweek ťťn of twee keer een uitgebreid echoscopisch onderzoek. Als we vermoeden dat uw kind afwijkingen heeft, kunnen we dit onderzoek ook op elk ander moment tijdens uw zwangerschap uitvoeren. Het uitgebreid echoscopisch onderzoek gebeurt op dezelfde manier als andere echoís tijdens uw zwangerschap, maar duurt langer. Alleen zeer ervaren echospecialisten voeren dit onderzoek uit, dat uitgebreider is dan de 20-weken echo. Meestal vindt dit onderzoek plaats in een academisch centrum voor prenatale diagnostiek.

Vervolgonderzoek

Als bij de GUO afwijkingen gezien worden, krijgt u een vervolgonderzoek aangeboden. Tijdens een gesprek met uw echoscopist, verloskundige of gynaecoloog wordt u hierover voorgelicht. Zo nodig krijgt u ook nog verdere voorlichting van een kinderarts en/of een klinisch geneticus.

Soms krijgt u een vruchtwaterpunctie en/of bloedonderzoek aangeboden. Bij elk onderzoek bepaalt u zelf of u het wilt en wat u doet met de uitslag. Uit het vervolg onderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met uw kind. Er kan ook blijken dat u zwanger bent van een kind met een bepaalde aandoening. U krijgt dan altijd een gesprek met een of meerdere specialisten, die de gevolgen van de aandoening voor uw kind uitgebreid met u bespreken.

Multidisciplinair Team

De werkgroep Prenatale diagnostiek en Therapie vergadert al sinds 1988 wekelijks op de donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00. Tijdens deze multidisciplinaire vergadering wordt alle casuistiek van de afgelopen week besproken aan de hand van de getoonde echobeelden. Tezamen met alle specialisten zoals gynaecologen, echoscopisten, klinisch genetici en kinderartsen van alle deelspecialismen wordt het beleid voor de rest van de zwangerschap en voor na de geboorte bepaald. Tevens zijn hierbij aanwezig de gynaecologen van de overige ziekenhuizen uit de regio die deel uit maken van de NPDN. Door het multidisciplinaire karakter en de unieke opzet van de vergadering draagt de bespreking bij aan de opleiding voor vele disciplines. De vergadering staat open voor alle geinteresseerden.

Wat als uw kind een afwijking heeft?

Als bij uw ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat het geboren wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen. Er zijn ook afwijkingen die zo ernstig zijn, dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten beŽindigen. Praat hierover met uw partner, met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog en de maatschappelijk werkende. Als u besluit dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beŽindigen, dan kan dat wettelijk gezien tot 24 weken zwangerschap. 

Print   |   Verstuur   |   © 2009-2010 NPDN
Design and CMS by Easy-Changer.Com