20 wekenecho

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)

Als zwangere vrouw heeft u in Nederland de mogelijkheid om te laten onderzoeken hoe groot de kans is op het krijgen van een kind met bepaalde lichamelijke afwijkingen. Dit kan worden gedaan met de 20 wekenecho, ook wel structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. Dit onderzoek is een vorm van prenatale screening. Tijdens de echo wordt er gekeken of er lichamelijk afwijkingen aan uw kind zichtbaar zijn, zoals een open rug of een open schedel. Hiernaast wordt gekeken of uw kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is. De informatie op deze pagina is bedoeld voor ouders die overwegen de 20 wekenecho te laten verrichten.  

Wel of niet 

Als u een 20 wekenecho overweegt, heeft u vooraf een gesprek met uw verloskundige of gynaecoloog om het onderzoek te bespreken. U beslist zelf of u wel of geen 20 wekenecho wilt laten verrichten. De meeste kinderen zijn bij de geboorte gezond. Bij 3 tot 5 % van alle pasgeborenen wordt een aangeboren afwijking vastgesteld. Een aantal van deze afwijkingen kan met behulp van echoscopisch onderzoek al tijdens de zwangerschap worden opgespoord. De 20 wekenecho is echter geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen zijn namelijk op de echo zichtbaar en sommige afwijkingen ontstaan pas na de twintigste week. Aan de echo zijn geen risico’s verbonden voor de moeder of het ongeboren kind.

De kosten voor de echo worden vergoed uit de basiszorgverzekering. 

Het onderzoek 

Het onderzoek vindt plaats tussen de 18 en 22 weken zwangerschap. Tijdens de echo ligt u op uw rug. Degene die de echo uitvoert, zal u vragen om uw buik te ontbloten. Daarna krijgt u wat gel op uw buik en wordt er een echoapparaat over uw buik bewogen. Vanaf dat moment verschijnen de echobeelden op een monitor. De echo werkt met onhoorbare geluidsgolven en brengt geen risico’s met zich mee voor moeder en kind. De echo duurt ongeveer 30 minuten. Bij een tweelingzwangerschap wordt ieder kind apart onderzocht, waardoor het onderzoek dan ook langer duurt. Soms is het nodig om ook een inwendige echo (vaginale) te maken om alle structuren goed in beeld te krijgen.

U krijgt de uitslag direct na afloop van het onderzoek.

 

 

Afwijkingen 

Afwijkingen die onder andere kunnen worden gezien met de 20 wekenecho zijn:

 • open rug (spina bifida)
 • open schedel (anencephalie)
 • waterhoofd (hydrocephalus)
 • hersenafwijkingen
 • lipspleet (schisis)
 • hartafwijkingen
 • afwijkingen aan de longen
 • breuk of gat in het middenrif (congenitale hernia diafragmatica)
 • breuk of gat in de buikwand (omphalocele of gastroschisis)
 • afwijkingen aan het maag-darm stelsel
 • ontbreken of afwijken van de nieren
 • ontbreken of afwijken van botten
 • afwijkingen aan armen of benen 

Vervolgonderzoek

Als bij de 20 wekenecho afwijkingen gezien worden, krijgt u een vervolgonderzoek aangeboden. Tijdens een gesprek met uw echoscopist, verloskundige of gynaecoloog wordt u hierover voorgelicht. Zo nodig krijgt u ook nog verdere voorlichting van een kinderarts en/of een klinisch geneticus.

Soms krijgt u een vruchtwaterpunctie en/of bloedonderzoek aangeboden. Bij elk onderzoek bepaalt u zelf of u het wilt en wat u doet met de uitslag. Uit het vervolg onderzoek kan blijken dat er niets aan de hand is met uw kind. Er kan ook blijken dat u zwanger bent van een kind met een bepaalde aandoening. U krijgt dan altijd een gesprek met een of meerdere specialisten, die de gevolgen van de aandoening voor uw kind uitgebreid met u bespreken.

Wat als uw kind een afwijking heeft?

Als bij uw ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk. Bij bepaalde afwijkingen is het voor het kind beter dat het geboren wordt in een gespecialiseerd ziekenhuis. Dan kan het kind meteen na de geboorte de juiste zorg krijgen. Er zijn ook afwijkingen die zo ernstig zijn, dat het kind kan overlijden voor of tijdens de geboorte. Sommige afwijkingen hebben grote gevolgen voor het kind, voor u en uw partner. U staat dan voor de moeilijke keuze om de zwangerschap uit te dragen of te laten beëindigen. Praat hierover met uw partner, met uw verloskundige, huisarts of gynaecoloog en de maatschappelijk werkende. Als u besluit dat u uw zwangerschap voortijdig wilt beëindigen, dan kan dat wettelijk gezien tot 24 weken zwangerschap. 

Print   |   Verstuur   |   © 2009-2010 NPDN
Design and CMS by Easy-Changer.Com